layer1-background

2D FARNÁ


kategória - novostavba
umiestnenie - Farná, Ivanka pri Dunaji
dátum - 06/2016
bilancie - 120 m², 1 podlažie,
status - štúdia

Navrhovaný objekt sa nachádza v obci Ivanka pri Dunaji v mestskej časti Farná. Objekt - rodinný dom má slúžiť pre 4 člennú rodinu. Obdĺžnikový pozemok orientovaný v pozdĺžnom smere východ-západ, kratšou stranou priľahlý ku komunikácií, určil rozdelenie domu. Dom je rozdelený na dennú a nočnu časť. Nočná časť je posunutá pozdĺžne pred dennú tak aby pred dennou časťou vzniklo čiastočne uzavreté átrium otvorené na juh. Nočná aj denná časť je tvorená jednoduchými hmotami, obdĺžnikového pôdorysu 12x6 metra so sedlovou strechou. Sedlová strecha je charakteristická presahmi, ktoré na južnej strane prekrývajú terasy prístupné z dennej časti domu a jednotlivých izieb nočnej časti. Architektonicky objekt v čo najväčšej miere zachováva prirodzené povrchy konštrukčných materiálov.layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

2D FARNÁ


kategória - novostavba
umiestnenie - Farná, Ivanka pri Dunaji
dátum - 06/2016
bilancie - 120 m², 1 podlažie,
status - štúdia

Navrhovaný objekt sa nachádza v obci Ivanka pri Dunaji v mestskej časti Farná. Objekt - rodinný dom má slúžiť pre 4 člennú rodinu. Obdĺžnikový pozemok orientovaný v pozdĺžnom smere východ-západ, kratšou stranou priľahlý ku komunikácií, určil rozdelenie domu. Dom je rozdelený na dennú a nočnu časť. Nočná časť je posunutá pozdĺžne pred dennú tak aby pred dennou časťou vzniklo čiastočne uzavreté átrium otvorené na juh. Nočná aj denná časť je tvorená jednoduchými hmotami, obdĺžnikového pôdorysu 12x6 metra so sedlovou strechou. Sedlová strecha je charakteristická presahmi, ktoré na južnej strane prekrývajú terasy prístupné z dennej časti domu a jednotlivých izieb nočnej časti. Architektonicky objekt v čo najväčšej miere zachováva prirodzené povrchy konštrukčných materiálov.