layer1-background

SIMPLESTUDIO


Ing.arch. Michal Tatranský
autorizovaný architekt, 1978 AA
IČO: 44371471
tel: +421 904 586 205
email: tatransky@simplestudio.sk

Ing.arch. Monika Jendrálová
architekt
IČO: 50277260
tel: +421 905 274 484
email: jendralova@simplestudio.sk
ateliér: Račianská 22A
Bratislava 83102 | Slovakia
| google maps link |

sídlo/firma: INKTA, s.r.o.
Mikovíniho 15
83102 Bratislava | Slovakia
IČO 35968796
DIČ 2022102566
IČ DPH SK2022102566

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 38641/B

Simplestudio je architektonická kancelária zaoberajúca sa tvorbou priestoru, v oboroch architektúra, interiér, design a urbanizmus.
Zameriavame sa na tvorbu s ohľadom na kvalitu konceptu, kontextualitu, materiály, kvalitu prevedenia a detail.
Projekty spracúvame od vypracovania štúdie cez všetky stupne projektovej dokumentácie až po autorský dozor na stavbe a dohľad pri realizácií interiéru.

Aktuálne informácie o prebiehajúcich projektoch sú uverejňované aj na socialnej sieti FACEBOOK: www.facebook.com/simplestudio.sk

© obsah stránky je majetkom ateliéru SIMPLESTUDIO a spolupracujúcich ateliérov:


  VIZITKA
download PDF
layer1-background

SIMPLESTUDIO


Ing.arch. Michal Tatranský
autorizovaný architekt, 1978 AA
IČO: 44371471
tel: +421 904 586 205
email: tatransky@simplestudio.sk

Ing.arch. Monika Jendrálová
architekt
IČO: 50277260
tel: +421 905 274 484
email: jendralova@simplestudio.sk
ateliér: Račianská 22A
Bratislava 83102 | Slovakia
| google maps link |

sídlo/firma: INKTA, s.r.o.
Mikovíniho 15
83102 Bratislava | Slovakia
IČO 35968796
DIČ 2022102566
IČ DPH SK2022102566

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 38641/B

Simplestudio je architektonická kancelária zaoberajúca sa tvorbou priestoru, v oboroch architektúra, interiér, design a urbanizmus.
Zameriavame sa na tvorbu s ohľadom na kvalitu konceptu, kontextualitu, materiály, kvalitu prevedenia a detail.
Projekty spracúvame od vypracovania štúdie cez všetky stupne projektovej dokumentácie až po autorský dozor na stavbe a dohľad pri realizácií interiéru.

Aktuálne informácie o prebiehajúcich projektoch sú uverejňované aj na socialnej sieti FACEBOOK: www.facebook.com/simplestudio.sk

© obsah stránky je majetkom ateliéru SIMPLESTUDIO a spolupracujúcich ateliérov:


  VIZITKA
download PDF