layer1-background

KANTÍNA EINSTEINOVA


kategória - interiér
umiestnenie - Einsteinova ulica, Bratislava
dátum - 06/2018
bilancie - 450 m², 2 prevádzky,
status - realizácia

Koncept vnútorného priestoru je založený na rastrových drevených štruktúrach, ktoré tvoria optické a akustické deliace prvky. -------------- pripravujeme ------------------layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

KANTÍNA EINSTEINOVA


kategória - interiér
umiestnenie - Einsteinova ulica, Bratislava
dátum - 06/2018
bilancie - 450 m², 2 prevádzky,
status - realizácia

Koncept vnútorného priestoru je založený na rastrových drevených štruktúrach, ktoré tvoria optické a akustické deliace prvky. -------------- pripravujeme ------------------