layer1-background

KANTÍNA EINSTEINOVA


kategória - interiér
umiestnenie - Einsteinova ulica, Bratislava
dátum - 06/2018
bilancie - 450 m², 2 prevádzky,
status - realizácia

Kantína s reštauráciou je navrhnutá ako spoločenská zóna, ktorá je sústredená okolo hlavnej komunikácie spájajúcej dva administratívne bloky. Pre vytvorenie príjemného prostredia kládol priestor svojou veľkosťou nároky najmä na akustiku a priestorové stvárnenie.

Centrálny priestor v ktorom sa obe prevádzky nachádzajú, je koncepčne založený na rastrových štruktúrach, ktoré sú tvorené drevenými hranolmi. Štruktúry s rôznou variabilitou využitia, tvoria optické deliace priečky a zavesené hranolové konštrukcie. Stravovací priestor je ďalej delený rôznou výškou sedenia, kde pri komunikácii a oknách s výhľadom je použité polobarové sedenie s vyššou obrátkovosťou (pre 6 a viac ľudí) a v kľudových zónach sedenie pri stoloch štandardnej výšky (pre 4 ľudí) Takto diferencovaný priestor zlepšil akustiku priestoru a umožnil vytvoriť menšie kľudové zóny, ktoré potláčajú efekt homogennej jedálne.

Materiálovo bolo prioritou použitie prírodných a ekologických materiálov ako: smrekové drevo, marmoleum a farbené mdf (bez obsahu formaldehydov). Povrchy materiálov boli ošetrené iba lakmi na vodnej báze. Na namáhaných povrchoch ako sú stoly, bolo smrekové drevo chránené prírodným marmoleom, ktoré eliminovalo nutnosť použitia laminátových povrchov. Pre čierne konštrukcie bola zvolená celofarbená mdf, aby nemuseli byť povrchy ďalej farebne upravované. Materiály svojou mäkkosťou prispeli k zlepšeniu akustiky a k celkovému pocitu tepla z hmatovo vnímaných povrchov. Eliminácia laminátových povrchov bola jednou z priorít, nakoľko ich hmatové vnímanie, akustika a riešenie stykovania hrán nie je tým čo vás nadchne pri predstave kultúrneho prostredia stravovania.
publikacie:
ARCHINFO https://www.archinfo.sk/diela/interier/kantina-s-restauraciou-einsteinova.html/


layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

KANTÍNA EINSTEINOVA


kategória - interiér
umiestnenie - Einsteinova ulica, Bratislava
dátum - 06/2018
bilancie - 450 m², 2 prevádzky,
status - realizácia

Kantína s reštauráciou je navrhnutá ako spoločenská zóna, ktorá je sústredená okolo hlavnej komunikácie spájajúcej dva administratívne bloky. Pre vytvorenie príjemného prostredia kládol priestor svojou veľkosťou nároky najmä na akustiku a priestorové stvárnenie.

Centrálny priestor v ktorom sa obe prevádzky nachádzajú, je koncepčne založený na rastrových štruktúrach, ktoré sú tvorené drevenými hranolmi. Štruktúry s rôznou variabilitou využitia, tvoria optické deliace priečky a zavesené hranolové konštrukcie. Stravovací priestor je ďalej delený rôznou výškou sedenia, kde pri komunikácii a oknách s výhľadom je použité polobarové sedenie s vyššou obrátkovosťou (pre 6 a viac ľudí) a v kľudových zónach sedenie pri stoloch štandardnej výšky (pre 4 ľudí) Takto diferencovaný priestor zlepšil akustiku priestoru a umožnil vytvoriť menšie kľudové zóny, ktoré potláčajú efekt homogennej jedálne.

Materiálovo bolo prioritou použitie prírodných a ekologických materiálov ako: smrekové drevo, marmoleum a farbené mdf (bez obsahu formaldehydov). Povrchy materiálov boli ošetrené iba lakmi na vodnej báze. Na namáhaných povrchoch ako sú stoly, bolo smrekové drevo chránené prírodným marmoleom, ktoré eliminovalo nutnosť použitia laminátových povrchov. Pre čierne konštrukcie bola zvolená celofarbená mdf, aby nemuseli byť povrchy ďalej farebne upravované. Materiály svojou mäkkosťou prispeli k zlepšeniu akustiky a k celkovému pocitu tepla z hmatovo vnímaných povrchov. Eliminácia laminátových povrchov bola jednou z priorít, nakoľko ich hmatové vnímanie, akustika a riešenie stykovania hrán nie je tým čo vás nadchne pri predstave kultúrneho prostredia stravovania.
publikacie:
ARCHINFO https://www.archinfo.sk/diela/interier/kantina-s-restauraciou-einsteinova.html/