layer1-background

FELLINI - NADSTAVBA


kategória - novostavba, rekonštrukcia
umiestnenie - Bratislava
dátum - 03/2009
bilancie – 100 m², 2 podlažia,
status - štúdia, nerealizované

Nadstavba navrhnutá na 6 podlažnom obytnom objekte je v plnej miere definovaná územím, do ktorého je osadená. Hmotové rozloženie nadstavby je určené svetlotechnikou miesta a dostatočným zabezpečením preslnenia okolitých bytov. Z hľadiska architektúry sa nadstavba orientuje na architektúru územia a priľahlé industriálne a funkcionalistické budovy /pivovar Stein, Avion/ tak, aby historizujúci štýl pôvodnej budovy bol jasne odlíšiteľný. Pomyselnou deliacou linkou medzi pôvodnou budovou a nadstavbou je zdobná atiková rímsa existujúceho objektu nachádzajúca sa 700mm nad úrovňou navrhovanej pochôdznej vrstvy podlahy nadstavby. Tento prvok jasne definuje osadenie novej hmoty a zjemňuje prepojenie s pôvodnou budovou. Takto artikulovaný prvok sa objavuje aj v interiéri objektu, kde vytvára súvislú parapetnú linku spojujúcu kuchyňu, jedáleň a obývačku. Interiér je definovaný industriálnou jednoduchosťou priestorov rôznej výšky, ktoré sú presvetlené veľkými tabuľovými oknami.
Stavebný interiér svojím minimalistickým prevedením nadväzuje na koncept nádstavby. Rozloženie jednotlivých priestorov na rôznych úrovniach s rôznymi výškami a zokruhovanie komunikácie okolo hygienického jadra vytvára dispozíciu podobnú Loosovmu raumplanu.

v spolupráci s ateliérom AVK ARCHITECTS / Vitko, Kobák

layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

FELLINI - NADSTAVBA


kategória - novostavba, rekonštrukcia
umiestnenie - Bratislava
dátum - 03/2009
bilancie – 100 m², 2 podlažia,
status - štúdia, nerealizované

Nadstavba navrhnutá na 6 podlažnom obytnom objekte je v plnej miere definovaná územím, do ktorého je osadená. Hmotové rozloženie nadstavby je určené svetlotechnikou miesta a dostatočným zabezpečením preslnenia okolitých bytov. Z hľadiska architektúry sa nadstavba orientuje na architektúru územia a priľahlé industriálne a funkcionalistické budovy /pivovar Stein, Avion/ tak, aby historizujúci štýl pôvodnej budovy bol jasne odlíšiteľný. Pomyselnou deliacou linkou medzi pôvodnou budovou a nadstavbou je zdobná atiková rímsa existujúceho objektu nachádzajúca sa 700mm nad úrovňou navrhovanej pochôdznej vrstvy podlahy nadstavby. Tento prvok jasne definuje osadenie novej hmoty a zjemňuje prepojenie s pôvodnou budovou. Takto artikulovaný prvok sa objavuje aj v interiéri objektu, kde vytvára súvislú parapetnú linku spojujúcu kuchyňu, jedáleň a obývačku. Interiér je definovaný industriálnou jednoduchosťou priestorov rôznej výšky, ktoré sú presvetlené veľkými tabuľovými oknami.
Stavebný interiér svojím minimalistickým prevedením nadväzuje na koncept nádstavby. Rozloženie jednotlivých priestorov na rôznych úrovniach s rôznymi výškami a zokruhovanie komunikácie okolo hygienického jadra vytvára dispozíciu podobnú Loosovmu raumplanu.

v spolupráci s ateliérom AVK ARCHITECTS / Vitko, Kobák