layer1-background

DOM A STODOLA


kategória - adaptácia
umiestnenie - Láb
dátum - 09/2021
bilancie - 144 m², 1 podlažie, + stodola
status - v realizácií

Predmetom projektu je zmena existujúcej dokončenej stavby rodinného domu s priľahlou stodolou a samostatnou garážou. Stodola bude bez väčších úprav ponechaná v existujúcom stave (meniť sa bude hlavne strešná krytina a upravovať niektoré otvory) Samostatná garáž bude odstránená. Rodinný dom bude upravený. K rodinnému domu sa pričlení dvojgaráž prístupná z Hlavnej ulice, upraví sa strecha a dom sa rozšíri smerom ku stodole. Smerom do dvora budú zrealizované nové okenné otvory. Od Hlavnej ulice bude mať rodinný dom nový vstup. V centrálnej časti domu sa zrealizuje denná časť ktorá bude prevýšená na výšku 4,3m. Objekt bude zateplený s fasádou z a tehličkového obkladu. Okenné otvory budú lemovať šambrány, vo farbe okien a oplechovaní atiky. Celkovo bude objekt pozostávať s kombinácie šikmej strechy stodoly a plochej strechy domu, ako je typické aj pre okolitú zástavbu v blízkosti obecného úradu.layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

DOM A STODOLA


kategória - adaptácia
umiestnenie - Láb
dátum - 09/2021
bilancie - 144 m², 1 podlažie, + stodola
status - v realizácií

Predmetom projektu je zmena existujúcej dokončenej stavby rodinného domu s priľahlou stodolou a samostatnou garážou. Stodola bude bez väčších úprav ponechaná v existujúcom stave (meniť sa bude hlavne strešná krytina a upravovať niektoré otvory) Samostatná garáž bude odstránená. Rodinný dom bude upravený. K rodinnému domu sa pričlení dvojgaráž prístupná z Hlavnej ulice, upraví sa strecha a dom sa rozšíri smerom ku stodole. Smerom do dvora budú zrealizované nové okenné otvory. Od Hlavnej ulice bude mať rodinný dom nový vstup. V centrálnej časti domu sa zrealizuje denná časť ktorá bude prevýšená na výšku 4,3m. Objekt bude zateplený s fasádou z a tehličkového obkladu. Okenné otvory budú lemovať šambrány, vo farbe okien a oplechovaní atiky. Celkovo bude objekt pozostávať s kombinácie šikmej strechy stodoly a plochej strechy domu, ako je typické aj pre okolitú zástavbu v blízkosti obecného úradu.