layer1-background

LOFT - BW


kategória - interiér, rekonštrukcia
umiestnenie – Bratislava
dátum - 05/2012
bilancie – 120 m²,
status - v realizácií

Rekonštruovaný podkrovný priestor sa nachádza v centre Starého Mesta na Michalskej ulici s výhľadom na hradný kopec. Ideou riešenia je vyčistenie priestorov od nánosov predchádzajúcich rekonštrukcií a odprezentovanie zachovalých historických prvkov ako je konštrukcia krovu a režné tehlové murivo.
Návrh rieši interiér ako jednotný priestor s osadením 4 solitérnych prvkov: hygieny, kuchynského ostrova, sedacej zostavy a pracovného stola. Takto artikulovaný priestor pôsobí minimalisticky jednoducho a ucelene.

v spolupráci s ateliérom CAKOV + PARTNERS
obrazy použité vo vizualizáciách – Branislav Kubečka

layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

LOFT - BW


kategória - interiér, rekonštrukcia
umiestnenie – Bratislava
dátum - 05/2012
bilancie – 120 m²,
status - v realizácií

Rekonštruovaný podkrovný priestor sa nachádza v centre Starého Mesta na Michalskej ulici s výhľadom na hradný kopec. Ideou riešenia je vyčistenie priestorov od nánosov predchádzajúcich rekonštrukcií a odprezentovanie zachovalých historických prvkov ako je konštrukcia krovu a režné tehlové murivo.
Návrh rieši interiér ako jednotný priestor s osadením 4 solitérnych prvkov: hygieny, kuchynského ostrova, sedacej zostavy a pracovného stola. Takto artikulovaný priestor pôsobí minimalisticky jednoducho a ucelene.

v spolupráci s ateliérom CAKOV + PARTNERS
obrazy použité vo vizualizáciách – Branislav Kubečka