layer1-background

MASARYKOVA KOLÓNIA


kategória - rekonštrukcia
umiestnenie - Bratislava, Trnávka
dátum - 2017/2018
bilancie - 190 m², 4 podlažia,
status - realizácia

Rekonštruovaný objekt patrí do súboru domov známych tiež ako Masarykova kolónia, ktoré boli postavené v rokoch prvej republiky (1920) na vejárovitom pôdoryse. Tvorí ju 30 rovnakých dvojdomov so zalomenými štítmi a s charakteristickým zastrešením domov, tzv. „oslými chrbtami“. Tieto strešné konštrukcie sú vytvorené experimentálnou konštrukciou pomocou drevených dosiek hr.22mm usporiadaných do kosoštvorcových segmentov tvoriacich priestorovo tuhú nosnú konštrukciu. K charakteristickým znakom patrí aj zalomenie štítovej steny domu, ide tu o inšpiráciu českým kubizmom.

Stavebné úpravy navrhované v projekte majú za ciel prinavrátiť objekt do pôvodného stavu, očistiť ho od stavebných zásahov z 90- tych rokov (prístavba), prinavrátiť streche pôvodný tvar a novonavrhovanú garáž spojiť s existujúcim objektom spojovacím zádverím tak, aby bola jasne oddelená historická a súčasná architektúra. Medzi novonavrhovanou garážou a objektom rodinného domu bude vynechaná 1,25m široká prístupová komunikácia.
Špecifikom projektu je rekonštrukcia strešnej konštrukcie pri zachovaní pohladovosti krovu a zabezpečení teplotechnických, statických a požiarných vlastností. Pôvodná konštrukcia krovu z kosoštvorcových segmentov je očistená, záklop je nahradený za biodosku, kvôli odľahčeniu. Na túto konštrukciu sa zrealizoval nový nosný krov z ramenátov, ktoré kopírujú tvar pôvodnej konštrukcie a spolupôsobia pri prenášaní statického zaťaženia od vetra, snehu a priťaženia od tepelnej izolácie.layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

MASARYKOVA KOLÓNIA


kategória - rekonštrukcia
umiestnenie - Bratislava, Trnávka
dátum - 2017/2018
bilancie - 190 m², 4 podlažia,
status - realizácia

Rekonštruovaný objekt patrí do súboru domov známych tiež ako Masarykova kolónia, ktoré boli postavené v rokoch prvej republiky (1920) na vejárovitom pôdoryse. Tvorí ju 30 rovnakých dvojdomov so zalomenými štítmi a s charakteristickým zastrešením domov, tzv. „oslými chrbtami“. Tieto strešné konštrukcie sú vytvorené experimentálnou konštrukciou pomocou drevených dosiek hr.22mm usporiadaných do kosoštvorcových segmentov tvoriacich priestorovo tuhú nosnú konštrukciu. K charakteristickým znakom patrí aj zalomenie štítovej steny domu, ide tu o inšpiráciu českým kubizmom.

Stavebné úpravy navrhované v projekte majú za ciel prinavrátiť objekt do pôvodného stavu, očistiť ho od stavebných zásahov z 90- tych rokov (prístavba), prinavrátiť streche pôvodný tvar a novonavrhovanú garáž spojiť s existujúcim objektom spojovacím zádverím tak, aby bola jasne oddelená historická a súčasná architektúra. Medzi novonavrhovanou garážou a objektom rodinného domu bude vynechaná 1,25m široká prístupová komunikácia.
Špecifikom projektu je rekonštrukcia strešnej konštrukcie pri zachovaní pohladovosti krovu a zabezpečení teplotechnických, statických a požiarných vlastností. Pôvodná konštrukcia krovu z kosoštvorcových segmentov je očistená, záklop je nahradený za biodosku, kvôli odľahčeniu. Na túto konštrukciu sa zrealizoval nový nosný krov z ramenátov, ktoré kopírujú tvar pôvodnej konštrukcie a spolupôsobia pri prenášaní statického zaťaženia od vetra, snehu a priťaženia od tepelnej izolácie.