layer1-background

NADSTAVBA TRENČIANSKA


kategória - nadstavba
umiestnenie - Ružinov, Bratislava
dátum - 06/2016
bilancie - 240 m², 2 podlažia, 4 bytové jednotky
status - štúdia

Projekt rieši nadstavbu štvorpodlažného nájomného domu na Trenčianskej ulici o dve ustúpené nadzemné podlažia. Jestvujúci objekt je z 50- tych rokov 20. storočia, má 1 podzemné podlažie slúžiace ako kobky, 3 nadzemné podlažia s 6 bytmi a sedlovú strechu s jedným núdzovým bytom a povalou. Nádstavba objektu je navrhnutá namiesto sedlovej strechy. Tá bude v celom rozsahu odstránená a na jej mieste bude zrealizovaná nadstavba so štyrmi bytmi - dvomi na každom podlaží. Hmota nadstavby je od Trečianskej ulice o 1,3 metra ustupená tak, aby nadstavenie dvoch nadzemných podlaží nerušilo svojou výškou uličnú zástavbu. Ustúpenie nádstavby oproti jestvujúcej fasáde zároveň tvorí lodžiu pre jeden byt na 4.NP a terasu pre jeden byt na 5.NP. Do Trenčianskej ulice sú orientované denné časti všetkych bytov tak, aby v čo najväčšej miere využili terasu a lodžiu.layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

NADSTAVBA TRENČIANSKA


kategória - nadstavba
umiestnenie - Ružinov, Bratislava
dátum - 06/2016
bilancie - 240 m², 2 podlažia, 4 bytové jednotky
status - štúdia

Projekt rieši nadstavbu štvorpodlažného nájomného domu na Trenčianskej ulici o dve ustúpené nadzemné podlažia. Jestvujúci objekt je z 50- tych rokov 20. storočia, má 1 podzemné podlažie slúžiace ako kobky, 3 nadzemné podlažia s 6 bytmi a sedlovú strechu s jedným núdzovým bytom a povalou. Nádstavba objektu je navrhnutá namiesto sedlovej strechy. Tá bude v celom rozsahu odstránená a na jej mieste bude zrealizovaná nadstavba so štyrmi bytmi - dvomi na každom podlaží. Hmota nadstavby je od Trečianskej ulice o 1,3 metra ustupená tak, aby nadstavenie dvoch nadzemných podlaží nerušilo svojou výškou uličnú zástavbu. Ustúpenie nádstavby oproti jestvujúcej fasáde zároveň tvorí lodžiu pre jeden byt na 4.NP a terasu pre jeden byt na 5.NP. Do Trenčianskej ulice sú orientované denné časti všetkych bytov tak, aby v čo najväčšej miere využili terasu a lodžiu.