layer1-background

AMÁDEUS – PÁLFYHO PALÁC


kategória - rekonštrukcia
umiestnenie – Bratislava
dátum - 2012-2016
bilancie – 4670 m²,
status - realizácia

Rekonštrukcia historickej budovy v centre Bratislavy. Kompletná prestavba budovy, ktorú si vyžadovala zmena využitia a integrácia technických zariadení. Rozsah rekonštrukcie zahŕňa prestrešenie jedného z dvoch átrií, otvorenie hlavnej fasády do Ventúrskej ulice a očistenie historických klenbových priestorov tak, aby nové dispozície rešpektovali historické delenie pôvodných priestorov.
Osadzovanie stavebného a technického mobiliáru v rámci historických priestorov je riešené centrálne, tak aby priestor pôsobil ako celok a bol jasne artikulovaný. Jedným z technických a dispozično- kompozičných centrálnych riešení je osadenie výťahu uprostred klenbového priestoru s osadením betónového venca pre stabilizáciu klenby. Samotná výťahová šachta je vyvedená v kombinácií skla a betónu. Klenbové priestory majú minimalistickú bielu úpravu a šachta výťahu je jediným prvkom v priestore.

v spolupráci s ateliérom CAKOV + PARTNERS http://cakovandpartners.sk
autor fotografií Tomáš Manina http://tomasmanina.com
publikacie:
ARCHINFO https://www.archinfo.sk/diela/architektura/mozartov-dom.html
ARCH http://www.arch.sk/sk/casopis-arch/2016/12-2016/


layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

AMÁDEUS – PÁLFYHO PALÁC


kategória - rekonštrukcia
umiestnenie – Bratislava
dátum - 2012-2016
bilancie – 4670 m²,
status - realizácia

Rekonštrukcia historickej budovy v centre Bratislavy. Kompletná prestavba budovy, ktorú si vyžadovala zmena využitia a integrácia technických zariadení. Rozsah rekonštrukcie zahŕňa prestrešenie jedného z dvoch átrií, otvorenie hlavnej fasády do Ventúrskej ulice a očistenie historických klenbových priestorov tak, aby nové dispozície rešpektovali historické delenie pôvodných priestorov.
Osadzovanie stavebného a technického mobiliáru v rámci historických priestorov je riešené centrálne, tak aby priestor pôsobil ako celok a bol jasne artikulovaný. Jedným z technických a dispozično- kompozičných centrálnych riešení je osadenie výťahu uprostred klenbového priestoru s osadením betónového venca pre stabilizáciu klenby. Samotná výťahová šachta je vyvedená v kombinácií skla a betónu. Klenbové priestory majú minimalistickú bielu úpravu a šachta výťahu je jediným prvkom v priestore.

v spolupráci s ateliérom CAKOV + PARTNERS http://cakovandpartners.sk
autor fotografií Tomáš Manina http://tomasmanina.com
publikacie:
ARCHINFO https://www.archinfo.sk/diela/architektura/mozartov-dom.html
ARCH http://www.arch.sk/sk/casopis-arch/2016/12-2016/