layer1-background

RD TRNÁVKA


kategória - rekonštrukcia
umiestnenie - Bratislava, mestská časť Trnávka
dátum - 09/2020
bilancie - 111 m², 2 podlažia,
status - stavebné povolenie

Predmetom tohto projektu je zmena existujúcej stavby, v rozsahu zobytnenia podkrovia a zateplenia budovy. Podkrovie sa kvôli nevyhovujúcemu stavebno-technickému stavu bude asanovať po drevený trámový strop prvého podlažia. Na ploche odstráneného podkrovia bude zrealizovaná nová konštrukcia so zdvihnutou pomúrnicou a šikmou strechou s vykierom zalícovaným s fasádou prízemia a to tak, aby nebola hmota nadstavby rušivá v uličnej zástavbe. Dispozícia domu sa zjednoduší do otvorených preplávajúcich priestorov, ktoré spoja ulicu domu so záhradou.layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

RD TRNÁVKA


kategória - rekonštrukcia
umiestnenie - Bratislava, mestská časť Trnávka
dátum - 09/2020
bilancie - 111 m², 2 podlažia,
status - stavebné povolenie

Predmetom tohto projektu je zmena existujúcej stavby, v rozsahu zobytnenia podkrovia a zateplenia budovy. Podkrovie sa kvôli nevyhovujúcemu stavebno-technickému stavu bude asanovať po drevený trámový strop prvého podlažia. Na ploche odstráneného podkrovia bude zrealizovaná nová konštrukcia so zdvihnutou pomúrnicou a šikmou strechou s vykierom zalícovaným s fasádou prízemia a to tak, aby nebola hmota nadstavby rušivá v uličnej zástavbe. Dispozícia domu sa zjednoduší do otvorených preplávajúcich priestorov, ktoré spoja ulicu domu so záhradou.