layer1-background

VELODROM


kategória - novostavba
umiestnenie – Bratislava
dátum - 05/2010
bilancie – ---- m²,
status - nerealizované

Navrhovaný cyklistický štadión situovaný na okraj Bratislavy, plánovaný ako náhrada za zbúraný štadión, je vo veľkej miere limitovaný územím a okolitou obytnou zástavbou. Mierka územia definovaná okolitou 8 podlažnou zástavbou a terénne podmienky si vyžiadali čiastočné osadenie haly pod úroveň terénu. Toto riešenie vyžadovala aj proporcia územia vymedzená obytnou zástavbou na jednej strane a lesom na strane druhej.
Hmotovo priestorová kompozícia pozostáva z 2 výrazných elementov: doskového prestrešenia haly a administratívneho bloku. Hala v ktorej sa nachádza cyklistický ovál, je prestrešená priestorovou priehradovou doskou. Táto je položená na veľkom počte subtílnych stĺpov, aby tak vytvárala levitujúci efekt. Rovnaký princíp odsadenia je použitý aj v prípade parteru administratívneho bloku.

v spolupráci s ateliérom FVA / Fuňa Vanko architekti

layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

VELODROM


kategória - novostavba
umiestnenie – Bratislava
dátum - 05/2010
bilancie – ---- m²,
status - nerealizované

Navrhovaný cyklistický štadión situovaný na okraj Bratislavy, plánovaný ako náhrada za zbúraný štadión, je vo veľkej miere limitovaný územím a okolitou obytnou zástavbou. Mierka územia definovaná okolitou 8 podlažnou zástavbou a terénne podmienky si vyžiadali čiastočné osadenie haly pod úroveň terénu. Toto riešenie vyžadovala aj proporcia územia vymedzená obytnou zástavbou na jednej strane a lesom na strane druhej.
Hmotovo priestorová kompozícia pozostáva z 2 výrazných elementov: doskového prestrešenia haly a administratívneho bloku. Hala v ktorej sa nachádza cyklistický ovál, je prestrešená priestorovou priehradovou doskou. Táto je položená na veľkom počte subtílnych stĺpov, aby tak vytvárala levitujúci efekt. Rovnaký princíp odsadenia je použitý aj v prípade parteru administratívneho bloku.

v spolupráci s ateliérom FVA / Fuňa Vanko architekti