layer1-background

VILA EDGE


kategória - rekonštrukcia
umiestnenie - Bratislava, katastrálne územie Bratislava I
dátum - 05/2013
bilancie - 250 m², 2+1 podlažie,
status - spracovávanie PD

Zadanie definujúce prestavbu ako vilu pre diplomatické a reprezentačné účely determinovalo rekonštrukciu vily ako minimalistickú hmotovú kompozíciu s dôrazom na jednoduchosť a čistotu detailov. Presklené plochy orientujúce sa na priehľady na mesto a izolovanie sa od rušnej vstupnej ulice definovali architektonický výraz objektu. Presklené plochy priľahlých miestností sú spájané do ucelených plôch, ktoré tak vytvárajú minimalistickú kompozíciu. Architektonické detaily sú potlačené na minimum, aby tak vyznela kompozícia betónového obkladu a veľkých presklených plôch. Zvislé špáry betónového obkladu nadväzujú na členenie presklených plôch, zatiaľ čo vodorovné špáry kopírujú členenie stropných konštrukcií. Kompozícia takto zredukovaná uprednostňuje skladbu plôch pred hmotami. Dispozične je navrhovaný objekt definovaný pôvodnou vilou a jej orientáciou. Tá je paradoxne otvorená na sever a to z dvoch dôvodov. Prvým je odizolovanie sa od rušnej Mudroňovej ulice, tým druhým je otvorenie sa priehľadom na Malé Karpaty a Slavín.

v spolupráci s ateliérmi CAKOV + PARTNERS, Z+V ARCHITECTS
fotografie modelov - Tomáš Rebro
www.tomasrebrophotography.com

layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
< predchádzajúce / previous -- možnosť ovládania šípkami na klávesnici -- ďalšie / next >

VILA EDGE


kategória - rekonštrukcia
umiestnenie - Bratislava, katastrálne územie Bratislava I
dátum - 05/2013
bilancie - 250 m², 2+1 podlažie,
status - spracovávanie PD

Zadanie definujúce prestavbu ako vilu pre diplomatické a reprezentačné účely determinovalo rekonštrukciu vily ako minimalistickú hmotovú kompozíciu s dôrazom na jednoduchosť a čistotu detailov. Presklené plochy orientujúce sa na priehľady na mesto a izolovanie sa od rušnej vstupnej ulice definovali architektonický výraz objektu. Presklené plochy priľahlých miestností sú spájané do ucelených plôch, ktoré tak vytvárajú minimalistickú kompozíciu. Architektonické detaily sú potlačené na minimum, aby tak vyznela kompozícia betónového obkladu a veľkých presklených plôch. Zvislé špáry betónového obkladu nadväzujú na členenie presklených plôch, zatiaľ čo vodorovné špáry kopírujú členenie stropných konštrukcií. Kompozícia takto zredukovaná uprednostňuje skladbu plôch pred hmotami. Dispozične je navrhovaný objekt definovaný pôvodnou vilou a jej orientáciou. Tá je paradoxne otvorená na sever a to z dvoch dôvodov. Prvým je odizolovanie sa od rušnej Mudroňovej ulice, tým druhým je otvorenie sa priehľadom na Malé Karpaty a Slavín.

v spolupráci s ateliérmi CAKOV + PARTNERS, Z+V ARCHITECTS
fotografie modelov - Tomáš Rebro
www.tomasrebrophotography.com